Sayfalar

8 Temmuz 2010 Perşembe

İnternet Bağımlılığı

İNTERNET BAĞIMLILIĞI: GERÇEK Mİ? KURGU MU?

Floridalı bir kadın, mahkeme sonunda İnternet bağımlısı olduğuna karar verilince çocuğunun velayetini kaybetti. Yargıç Jerry Locket, Pam Albridge’nin 7 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının velayetinin babaya verilmesine karar verdi. Tanıklara göre Bayan Albridge, eşiyle ayrı yaşamaya başladıktan sonra bilgisayarını yatak odasına taşımış, kapıyı sürekli kilitli tutmuş ve zamanının büyük bir kısmını İnternete bağlanarak geçirmeye başlamıştı

Yukarıdaki haber, İngiltere’deki popüler gazetelerde “İnternet bağımlılığı” konusunda çıkan tipik haberlerden biridir. Newsweek’in İngiltere baskısı raporlarına göre on-line* topluluğun % 2-3’ünde ciddi şekilde İnternet bağımlılığı mevcut ve bu kişiler uyanık oldukları zamanlarının çoğunu bu ortamda sörf yaparak ya da sohbet ederek geçirmektedirler

İnternet bağımlılığı konusundaki araştırmalar şu an çok az olmakla birlikte gittikçe artmaktadır. Bu makalede görgül (empirical) araştırmalar medyanın uyarılarından ayrılmaya çalışılacak ve İnternet bağımlılığının, kumar ya da alkol bağımlılığında olduğu gibi açıklıkla görülüp görülemeyeceği değerlendirilecektir.

“BAĞIMLILIĞI” TANIMLARKEN

Birçok kişi için bağımlılık (addiction) kavramı ilaç almayı içerir . Bundan dolayı belki de resmi tanımların birçoğu ilaç içme konusuna yoğunlaşmıştır. Bu tanımlara rağmen, diğer davranışların da potansiyel olarak bağımlılık yaratabileceği görüşü gittikçe artmaktadır .

Bu görüşler, kumar oynama , aşırı yeme , cinsellik , bilgisayar oyunları oynama ve çiftlerin birbirine aşırı bağlılığı gibi farklı etkinlikleri içermektedir. Bu farklılıklar bağımlılık yaratan davranışı nelerin oluşturduğunu yeniden tanımlamayı gerekli kılmaktadır.

Birçok kişi bağımlılığı neyin oluşturduğu konusunda görüş sahibidir, fakat gerçekte bu konuda net bir açıklama yapmak zordur. Kimyasal olmayan bağımlılıkların bağımlılık yaratıp yaratmadığını belirlemenin yolu ilaç bağımlılığı için saptanmış olan klinik ölçütlerle karşılaştırmaktır. Bu yöntem, ’televizyon bağımlılığı’ ve ’eğlence makinesi bağımlılığı’ gibi davranışsal bağımlılıkların klinik olarak tanımlanabilmesini kolaylaştırmaktadır.

“Bağımlılık” işevuruk olarak tanımlandıktan sonra, yanıtlanması gereken iki soru daha bulunmaktadır. Bunlar, “İnternet bağımlılığı gerçekten var mı?” ve “eğer var ise, insanlar gerçekte neye bağlanıyorlar?” sorularıdır. Bu sorular gerçek bağımlılıkların ana bileşenlerini inceleyerek ve daha sonra da aşırı İnternet kullanımı ile ilişkilendirilerek açıklanacaktır.